Huy C69 Vinaphone

Huỷ gói cước C69 của Vinaphone

Post by: VNPT - Vinaphone at 04:35 07/06/2016
Khi không có nhu cầu sử dụng nữa thì bạn có thể thực hiện huỷ gói cước C69 của Vinaphone để có thể tiết kiệm......