huy TN20 Vinaphone

Hướng dẫn huỷ TN20 Vinaphone

Post by: VNPT - Vinaphone at 11:20 07/06/2016
TN20 Vinaphone sẽ giúp bạn thực hiện cuộc gọi ngoại mạng tiết kiệm hơn, chỉ với 6.000đ là bạn có được 20 phút gọi miễn phí. Thế......