huy VMAX Vinaphone

Cách huỷ gói VMAX Vinaphone

Post by: VNPT - Vinaphone at 10:30 17/06/2016
Bạn có thể thực hiện những cuộc gọi tiết kiệm với gói VMAX, tuy nhiên khi không có nhu cầu gọi nhiều thì bạn nên huỷ......